Privatlån inntil 150.000 med kausjonist.

Alle trenger før eller siden ekstra penger til ett eller annet.  Vi kan tilby deg inntil
150.000 blanke norske kroner i kontanter, som du kan bruke til hva du vil.
Ja, du leste riktig.   BRUK PENGENE TIL HVA DU VIL.  Hva pengene skal brukes til er og blir en privatsak, så det spør vi ikke om.   Lånebeløp fra 5.000 og opp til 150.000 kan du søke med kausjonist.   Det betyr at du må stille med kausjonist når du søker lån.
Lenger nede på siden finner du mer info om kriterier for å søke.  Renten for lån med kausjonist ligger ca. 1,8% lavere enn lån uten sikkerhet.


Link til søknadsskjemaer finner du i menyen til høyre.


Hvem kan søke kausjonistlån?

For å søke kausjonistlån må man fylle følgende grunnkriterier:

     Ikke ha registrert inkassosak(er)
     Være myndig.
     Ha inntekt.
     Bosted i Norge.
     Ha med en kausjonist på søknaden.

Hvem kan være kausjonist?

For å være kausjonist må man fylle følgende grunnkriterier:

     Ikke ha registrert inkassosak(er)
     Være minst 25 år.
     Ha en fast inntekt på minst 160.000 i året.
     Fast ansatt hos arbeidsgiver eller fast varig trygd.
     Være Norsk statsborger.

I tillegg til å oppfylle disse grunnkriteriene må vi gjøre en kredittvurdering før vi kan gi et
lånetilbud.  Størrelsen på inntekt har selvsagt betydning, sammen med en del andre
kriterier.  Vær oppmerksom på at barnetrygder og sosialstønader ikke regnes med i
inntektsgrunnlaget.  Ektefeller og samboere bør vurdere å søke sammen.

Ønsker du ikke å søke lån uten sikkerhet eller med kausjonist, eller trenger du mer enn 150.000 så kan du søke lån med pantesikkerhet.  Se i menyen for ytterligere valg og søknadsskjema.