Depositumslån

LångivereVurderingLånebeløpRenteEksempelAlderBetalingsanmerkningSøk lån
1
Uno Finans10.000 - 600.000 kr5,00% - 24,4%Eff.rente 10,86%, 300.000
o/10 år, totalt 481.338 kr
20+ årJa, krever sikkerhetSøk nå
* Annonselenke
2
Lendo10.000 - 600.000 kr5,03% - 28,09%Eff.rente 11,19%, 130.000
o/5 år, totalt 167.988 kr
18+ årJa, krever sikkerhetSøk nå
* Annonselenke
3
Zensum20.000 - 600.000 kr5,25% - 29,9%Eff.rente 9,71%, 150.000
o/5 år, totalt 188.160 kr
25+ årNeiSøk nå
* Annonselenke
4
Klikklån10.000 - 70.000 kr13,42% - 52,85%Eff. rente 14,15%, 100.000
o/6 år, totalt 137.120 kr
25+ årNeiSøk nå
* Annonselenke

Dersom du har planer om å leie bolig i Norge i dag er sannsynligheten høy for at du vil bli nødt til å betale inn et depositum til eieren av boligen. Et depositum er en engangssum leietakere må betale inn til boligeieren før leieforholdets start. Denne summer fungerer som en sikkerhet dersom leietakeren eller leietakerne ikke skulle være i stand til å betjene husleien. Depositumet er også med på å sikre alt det andre som er i leiligheten, som eventuelle hvitevarer og møbler. Dersom noe går i stykker i løpet av leieperioden, kan eieren kreve å få dette dekket fra innbetalt depositum, men bare dersom skadene som har oppstått er leietakerens skyld.

Hvordan fungerer et depositum?

DepositumslånFor at begge parter skal være så sikre som mulig, plasseres pengene som regel på en depositumskonto. Denne kontoen fungerer som et pengeskap med to nøkler – en til utleieren og en til leietakerne. Ingen har tilgang til pengene før leieforholdet opphører, og begge må være enige om hvordan pengene skal fordeles før kontoen kan åpnes. En depositumskonto kan virke som en uoverkommelig terskel i begynnelsen, men det har faktisk sine fordeler. Jo lenger pengene får ligge og godgjøre og forrente seg i banken, desto mer penger vil leietakeren få tilbake når kontrakten tar slutt. Det er nemlig han eller hun som får alle renteinntektene, så det er lurt å velge en depositumskonto med god avkastning i samråd med utleier. Dette kan anses som et godt alternativ til sparing, særlig fordi det ikke er mulig å forsyne seg av pengesekken når man selv skulle ønske. En annen god ting er at leietakere som har betalt inn et høyt depositum neppe vil oppføre seg dårlig i boligen, siden de da risikerer å få tilbake mindre penger.

Egenkapital til leie og eie

I dagens marked er det ikke alltid like lett å samle sammen penger til et boliglån. Grunnene kan være flere, men den aller vanligste er rett og slett mangelen på egenkapital. De aller fleste som drømmer om bolig begynner tidlig med sparingen, slik at de skal ha den kapitalen de trenger for å kunne låne nok penger til å kjøpe drømmeboligen. Med folk som leier forholder det seg litt annerledes. Selv om det finnes noen som leier fordi de flytter mye på seg, er det ingen hemmelighet at majoriteten av de som inngår leiekontrakt gjør dette fordi de ikke har mulighet til å investere i egen eiendom. De som må leie er tradisjonelt sett derfor mindre velstående. Dessuten anser mange det å leie bolig som penger tapt, og derfor tenker de ikke på at også denne boformen krever at man har en viss egenkapital for å kunne inngå kontrakt.

Betale depositum med lån

Depositumslån

Hvis man ikke har penger til depositum, går det an å søke om depositumslån. Dette er helt enkelt et lån til depositum som gis av banken. Det fungerer nesten som en depositumskonto, men med et depositum lån fungerer det litt annerledes. Med for eksempel DNB depositumslån er lånerammen som regel på tre måneders husleie. Dette er den vanlige praksisen i de aller fleste banker, inkludert for de som søker depositumslån Sparebank 1 eller andre banker. Når man, for eksempel, får innvilget depositumslån DNB eller depositumslån Nordea opprettes en egen depositumskonto i den respektive banken. I stedet for at leietakeren får den ene tilgangen til kontoen, vil denne tilhøre banken. Dermed blir kundens lån depositum, og vedkommende trenger ikke spare sammen tre måneders husleie før de kan søke om leiebolig.

Når du inngår et slikt lån, for eksempel om du tar et depositum lån DNB eller lignende, vil du selvfølgelig måtte nedbetale det på en eller annen måte. Måten dette skjer på, er at låntakeren kun betaler rentene under hele leieperioden. Selv om summen på et tremåneders husleie depositum lån kan føles mye for mange, er dette relativt lave summer for bankene. Logisk nok er det slik at dersom man låner en lav sum, så vil rentekostnadene være tilsvarende lave per måned. Et depositumslån student trenger ikke å innebære en voldsom kostnad for vedkommende. Mange vil nok vurdere det som en kostnad man kan tåle, siden alternativet er å stå uten bolig eller ende opp med å måtte velge en dyrere løsning med korttidsleie.

Selv om depositumslån er en kjærkommen løsning for de som ønsker å komme seg inn i leiemarkedet, gis de ikke til hvem som helst. Som med de fleste andre låneprodukter, stilles det strenge krav om at søkeren må være myndig og ha fylt 18 år. For å kunne fastslå om vedkommende er betalingsdyktig, vil det gjennomføres en kredittsjekk som baserer seg på hvordan gjeld har blitt betjent tidligere. Siden dette er et produkt som tilbys til en lånegruppe som er spesielt sårbar, er det derfor sjeldent at det innvilges depositumslån med betalingsanmerkning eller dårlig kredittverdighet.

Før i tiden oppsøkte mange som ville ha lån til depositum NAV for å få noe som heter depositumsgaranti. Selv om man kan oppsøke NAV for å få hjelp med flere ulike problemer, gir ikke NAV depositumslån til brukere. Selv om det her er snakk om et dokument utstedt av en offentlig etat, vil dessverre en slik depositumsgaranti være lite verdt i Norge i dag. NAV gir allikevel støtte i begrenset grad til de som har behov for å inngå leiekontrakt, men som ikke har penger nok til å møte eventuelle høye depositumskrav. Grunnen til at man ikke kan få depositumslån NAV er at de ikke ønsker å være part i en leiekontrakt, men dette betyr ikke at man er helt uten muligheter til å søke om støtte.

FAQ – ofte stilte spørsmål

Hva er et depositumslån?

Et depositumslån inngås mellom banken og kunden. Hvis en leietaker ikke har nok penger til å dekke depositumet som kreves i en leiekontrakt, kan banken stille med summen. Pengene blir værende på en depositumskonto til leiekontrakten opphører. I mellomtiden betaler leietakeren renter på lånet. Når leieforholdet er over, beholder banken summen som opprinnelig ble lånt til depositum, og lånet anses som tilbakebetalt.

Hvor mye kan man få i depositumslån?

Det maksimale lånebeløpet for depositumslån overstiger sjelden en sum som tilsvarer tre måneders husleie. I Norge er det stor variasjon når det kommer til leiepriser rundt om i landet, og derfor er grensen fastsatt som summen av tre måneder, uavhengig om man bor i tettbygde strøk eller i distriktene.

Hvem kan få depositumslån?

Kravene for å få depositumslån ligner kravene for andre lån, men er ofte mindre strenge. Grunnen til dette er at depositumslån er laget for å komme de svakeste i samfunnet til gode. Man må selvfølgelig ha fylt 18 år og anses som myndig. I forbindelse med lånesøknaden vil det foretas en kredittsjekk som vurderer kredittverdigheten til søkeren. Selv om det er ganske greie krav for å få innvilget depositumslån, er det sjelden det gis til de som har en eller flere betalingsanmerkninger. Siden denne lånegruppen kommer med en viss risiko for bankene, er det nødvendig med dette minstekravet for å gjøre ordningen bærekraftig.

Hva er nedbetalingstiden på depositumslån?

Hvor lang tid man bruker på nedbetaling av depositumslånet vil avhenge av hvor lenge man forblir i et leieforhold. Dessuten er det viktig å presisere at man ikke nedbetaler et depositumslån, men kun betjener rentene forbundet med den opprinnelige lånesummen.

Hva koster et depositumslån?

Kostnaden på et lån til depositum vil avhenge av størrelsen på den opprinnelige lånesummen. Siden man bare betaler renter, vil kostnaden stå i proporsjon til lengden av leiekontrakten.