Hvor mye kan jeg låne?

LångivereVurderingLånebeløpRenteEksempelAlderBetalingsanmerkningSøk lån
1
Uno Finans10.000 - 600.000 kr5,00% - 24,4%Eff.rente 10,86%, 300.000
o/10 år, totalt 481.338 kr
20+ årJa, krever sikkerhetSøk nå
* Annonselenke
2
Lendo10.000 - 600.000 kr5,03% - 28,09%Eff.rente 11,19%, 130.000
o/5 år, totalt 167.988 kr
18+ årJa, krever sikkerhetSøk nå
* Annonselenke
3
Zensum20.000 - 600.000 kr5,25% - 29,9%Eff.rente 9,71%, 150.000
o/5 år, totalt 188.160 kr
25+ årNeiSøk nå
* Annonselenke
4
Klikklån10.000 - 70.000 kr13,42% - 52,85%Eff. rente 14,15%, 100.000
o/6 år, totalt 137.120 kr
25+ årNeiSøk nå
* Annonselenke

Grunnene til å vurdere et lån kan være mange, og de fleste går gjennom en lang tankeprosess før de velger å søke om et. Enten det gjelder kjøp av bil, bolig, hytte eller om man skal bruke pengene til å finansiere en uforventet kostnad, er det liten tvil om at det å søke om et lån også innebærer et betydelig økonomisk ansvar. I prosessen vil mange spørsmål dukke opp: Hvor mye får jeg i lån, og hvor mye lån er for mye lån til at jeg skal kunne klare å tilbakebetale det? Hvor mye kan man låne til bolig, og hvor mye kan jeg låne til hus med den sikkerheten jeg kan stille til rådighet? Disse spørsmålene har ikke noe fasitsvar, men det finnes flere indikatorer som kan gi et bilde av hva man kan vente seg.

Et lån skal betjenes, og det er ikke alle som vurderes som aktuelle kandidater. Avhengig av summen man vil låne, og lengden på nedbetalingstiden, kan et lån innebære betydningsfulle, faste månedlige kostnader. Hvor mye du kan låne vil avhenge av hvilken økonomisk sikkerhet du kan stille med, og du må forberede deg på at det vil foretas en kredittsjekk av deg under søknadsprosessen. Banker vil ikke kunne si «så mye kan du låne» uten å foreta nødvendige analyser i forkant. Hvor mye boliglån man har mulighet til å få, vil bero på søkerens økonomiske situasjon. Det finnes ingen fasit på hvor store beløp som kan lånes, men det finnes opptil flere gode indikatorer. I denne artikkelen vil vi ta for oss noen av disse, og hva ulike aspekter ved søkerens økonomi vil ha å si under søknadsprosessen.

Hva kan jeg få i lån 2024?

Men hvor mye kan du låne? Det er mange som lurer på hvor mye kan man låne. Svaret på spørsmålet «hvor mye kan jeg låne til bolig?» vil variere ut fra den økonomiske situasjonen du befinner deg i. Det aller viktigste når du skal søke lån er nivået på inntekten din. Fast jobb med høy inntekt vil åpne dørene hos de fleste banker, men det er ikke like lett for de som ikke har dette.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende kan du ha måttet holde på i ganske lang tid før du kan vise til en stabil og pålitelig inntekt. Også for de som baserer seg på deltidsarbeid og ikke har særlig stor formue kan det være mer begrenset å få lån uten sikkerhet. Det finnes dog flere alternativer. En lokal bank vil gjerne være mer interessert i å låne til en kunde i nærområdet – en situasjon som kan komme tilflyttende boligeiere til gode. Selv om det finnes unntak, er hovedregelen at en solid inntekt som kan betjene de månedlige kostnadene på lånet er å foretrekke. Det er inntekten som er den første indikatoren bankene bruker for å beregne hva de potensielle lånesøkerne kan få innvilget.

Nedbetaling av lån er som regel ikke den eneste løpende kostnaden i norske husholdninger. Hvilke utgifter man har er selvfølgelig avhengig av hvilken livssituasjon man befinner seg i. Hva kan jeg låne hvis jeg er enslig? Og hvor mye kan vi låne hvis jeg er gift? Enslige vil ofte har lavere kostnader, men også et mindre sikkerhetsnett enn det større familier eller samboende har. Dersom en husholdning også består av barn, vil dette være av betydning. Det er stor forskjell på en familie med ett barn og en med fem barn og en syk, hjemmeboende bestemor. Et regnestykke over hva som kommer inn og hva som går ut fra kontoen hver måned vil vise hvor mye en potensiell låntaker har å rutte med, og om vedkommende vil kunne betjene den ekstra kostnaden som utgjøres av lånefakturaene.

Søknadsprosessen

Bankene bruker som regel egne formler for å beregne betalingsdyktigheten og risikoen knyttet til en eventuell låntaker. I Norge i dag skjer de fleste kredittsjekker digitalt og automatisk, noe som har bidratt til at behandlingstiden på søknader om lån har gått ned betydelig. De som jobber i banken vil få svar fortløpende når de forespør kredittinformasjon om en person eller et foretak. Etter foretatt kredittsjekk, vil banken se hvordan kunden har betjent gjeld tidligere. For eksempel et kredittkort som har blitt nedbetalt hver måned over lengre tid, kan være med på å bidra til å styrke bankens inntrykk av betalingsdyktighet.

Faktorer som dette vil alltid ses i kombinasjon med kredittratingen til søkeren, samt inntekten. Bankene tar gjerne utgangspunkt i en grunnleggende regel som tilsier at maksimal lånesum skal ligge på mellom halvannen gang husholdningens samlede inntekt og tre ganger årlig inntekt. Med andre ord, dersom husholdningen disponerer en inntekt på til sammen halvannen million, vil de kunne låne maksimalt fire og en halv million kroner. Dette beløpet vil alltid variere, og bankene vil som regel at søkerne skal kunne vise til at de har betjent gjeld tidligere, i tillegg til at de må dokumentere hvilke faste utgifter de har som vil komme i tillegg til lånekostnadene.

FAQ – ofte stilte spørsmål

Hvor mye lån kan jeg få?

Spørsmålet «hvor mye kan jeg få i lån?» er nok det første mange stiller seg når de har en idé om noe de trenger penger til. Svaret på «hvor stort lån kan jeg få?» vil avhenge av dine faste inntekter og utgifter, samt andre faktorer som hva du kan stille med som garanti.

Hvor mye kan jeg låne i forhold til inntekt?

Mange spør seg om hvor mye lån i forhold til inntekt de kan få innvilget. Tommelfingerregelen til bankene tilsier at en husholdning kan låne maksimalt tre ganger samlet årlig inntekt. Det vil også foretas en vurdering av andre faktorer, som løpende utgifter som spiser av den samme inntekten.

Hvor stort lån kan jeg betjene?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av to viktige faktorer; nemlig samlede inntekter og utgifter. Den samlede høyden på de faste og løpende utgiftene til husholdningen vil også ha en innvirkning, siden også disse betjenes av de samme inntektene. De fleste banker vil hjelpe søkerne å finne ut hvor mye de kan betale, samt gjennomføre en stress-sjekk som evaluerer kundens evne til å tilbakebetale lånet ved plutselige hopp i rentene.

Hvor mye kan jeg få i boliglån?

På et eller annet tidspunkt i livet kommer de fleste til spørsmål som «hvor mye kan jeg låne bolig» eller «hva kan jeg få i boliglån?». Hvor mye kan jeg låne boliglån avhenger av din samlede faste inntekt minus utgifter. Også kredittverdigheten vil har en innvirkning på hvor mye boliglån kan jeg få. Når det kommer til stykket, vil det som avgjør hvor stort boliglån kan jeg få være resultatet av långiverens analyse av din situasjon. Du kan låne opptil 85 % av boligprisen, da staten krever minst 15 % egenkapital på boligkjøp i Norge.

Kan jeg få innvilget lån med dårlig kredittrating?

De siste årene har vist at det er mulig å havne i luksusfellen, og flere nordmenn befinner seg i nettopp denne. En av tingene som gjerne skjer da, er at man kan få en betalingsanmerkning. Denne vil ha en innvirkning på fremtidige kredittsjekker, og mange banker gir som hovedregel avslag på søknader fra personer som har betalingsanmerkning. Hvis du av en eller annen grunn har dårlig kredittrating, bør du sjekke hva du kan gjøre for å bli kvitt betalingsanmerkningene.

Kan jeg få innvilget lån uten egenkapital?

Svaret på dette spørsmålet er ja. Det er mulig å få innvilget lån uten å ha egenkapital, men det er mer begrenset og det stilles strengere krav til inntekt og god betalingshistorikk.