Egenkapital lån

LångivereVurderingLånebeløpRenteEksempelAlderBetalingsanmerkningSøk lån
1
Uno Finans10.000 - 600.000 kr5,00% - 24,4%Eff.rente 10,86%, 300.000
o/10 år, totalt 481.338 kr
20+ årJa, krever sikkerhetSøk nå
* Annonselenke
2
Lendo10.000 - 600.000 kr5,03% - 28,09%Eff.rente 11,19%, 130.000
o/5 år, totalt 167.988 kr
18+ årJa, krever sikkerhetSøk nå
* Annonselenke
3
Zensum20.000 - 600.000 kr5,25% - 29,9%Eff.rente 9,71%, 150.000
o/5 år, totalt 188.160 kr
25+ årNeiSøk nå
* Annonselenke
4
Klikklån10.000 - 70.000 kr13,42% - 52,85%Eff. rente 14,15%, 100.000
o/6 år, totalt 137.120 kr
25+ årNeiSøk nå
* Annonselenke

Egenkapital er definert i navnet; den delen av kapital som er din egen. I en bedrift vil dette være bedriftens kapital som tilhører personlige eiere, aksjonærer, andelshavere eller bedriften som en selveiende institusjon. Dette er penger som eierne i bedriften har lagt inn selv ved oppstart eller senere i bedriftens levetid, eller tjent opp gjennom salg og investert i bedriften. Helt enkelt kan egenkapitalen regnes ut ved å trekke fra bedriftens samlede gjeld fra bedriftens totale verdi av eiendeler. Videre kan vi dele inn egenkapital i to kategorier; innskutt egenkapital og opptjent egenkapital. Innskutt egenkapital vil være det eierne selv har lagt inn i bedriften. Opptjent egenkapital er bedriftens overskudd som gjeninvesteres i bedriften.

I denne generelle og forkortede forklaringen på hva egenkapital er, ligger mye informasjon som kan være nyttig for deg som skal kjøpe din første bolig eller bil. Egenkapital er nemlig ikke kun et begrep i årsoppgjøret til en bedrift. I mange viktige og store valg i livet ditt vil egenkapital være et ord som stadig dukker opp. Dette kan være når du kjøper din første bolig eller bil, eller når du starter opp din egen bedrift. Krav om egenkapital kan være forvirrende og virke unødvendig, men kan løses på flere ulike måter.

Egenkapital boliglån 2024

Mange vil møte på begrepet egenkapital når de først skal kjøpe seg en bolig ved å ta opp et boliglån. Ved boliglån er den aktuelle egenkapitalen den delen av boligens verdi som kjøperen betaler selv. Med dette mener vi den delen av boligens verdi som ikke blir dekket av et eventuelt boliglån fra en bank eller et foretak. Det finnes mange lover og regler som må dekkes før man kan leke med tanken om å ta opp boliglån eller kjøpe seg en bolig. Dette kan virke komplisert og krevende ved første øyekast, men er ikke like komplisert når man ser nærmere på det.

Det største kravet ved kjøp av og lån til bolig er kravet om egenkapital. Krav til egenkapital ved kjøp av bolig varierer sjeldent fra bedrift til bedrift, da krav er definert av den norske staten. Regjeringen har lagt kravet til 15 % for boliglån egenkapital ved kjøp av hus, leilighet eller annen eiendom. Det betyr at minst 15 % av boligens verdi må bli dekket av penger som kommer fra din egen lomme. Om du ikke kan dekke dette kravet for egenandel lån, kan ikke banker samarbeide med deg for å nå boligdrømmen. Som eksempel vil egenandel boliglån for en bolig med verdi på 2 500 000 kroner etter de norske lovene bli på 375 000 kroner.

Det finnes ingen unntak ved de norske lovene. Om et foretak reklamerer med «billig huslån» eller «bolig lån uten egenkapital» burde man reagere på dette. Huslån egenkapital er noe man rett og slett ikke kan slippe unna.

Egenkapital til bedrift

Egenkapital er ikke bare aktuelt når det er snakk om boliglån. Det å starte firma uten egenkapital er uhørt i Norge, og det kommer av flere ulike grunner. Når du skal starte en bedrift, uansett hvilken størrelse, er det nødvendig med en egenkapital som startkapital. Det er nødvendig med et grunnlag når du skal starte opp hva som helst, og dette kommer gjerne i form av penger. I Norge er det ikke noe lettere å starte opp en ny bedrift i forhold til andre land. Når du starter eller kjøpe bedrift er det mange avgifter som skal betales, og lover som må følges. Flere av disse lovene omhandler egenkapital som kreves når man etablerer bedriften sin.

Mange jobber og sparer opp penger til å starte sin egen bedrift, mens andre velger å ta opp lån for å dekke over startutgiftene. Når man starter opp sin egen bedrift er man ofte i en situasjon hvor man trenger penger fort. Et eksempel er når du skal etablere et eget AS. Dette kommer med en etableringsavgift på 30 000 kroner, og egenkapital AS kan være krevende å dekke. Derfor velger flere nyetablerte bedrifter å søke om lån for å dekke utgifter i startfasen. Egne bedrift lån eiendom får man tak i hos ulike foretak.

Enkelte kan også gå til potensielle investorer for å dekke avgiftene for start av egen bedrift. I de fleste tilfeller er dette eksterne investorer som ønsker å oppnå profitt gjennom din forretningsidé. En investor kan også være et familiemedlem som ønsker å hjelpe til i startfasen av din nye bedrift.

Lån til egenkapital

Mange lurer på hvordan finne egenkapital ved kjøp av for eksempel sin første bolig. For å nå et krav på egenkapital til lån velger noen å ta opp et annet lån ved et annet foretak. Forbrukslån som egenkapital, og andre lån til egenkapital, er et valg flere velger å ta. I slike tilfeller tar enkeltpersoner opp et forbrukslån hos et foretak på for eksempel 375 000 kroner for å kjøpe en bolig til 2 500 000. Flere har også valgt en løsning hvor de tar opp 30 000 kroner for å dekke kravet om egenkapital for AS.

Flere som trenger penger får ikke lån hos tradisjonelle banker. Dette kan for eksempel være fordi de ikke kan stille med sikkerhet. Derfor er også privatlån et valg for flere som søker lån egenkapital. I slike tilfeller tar personene opp lån hos en eller flere private personer eller foretak for å samle sammen nok penger.

I alle disse ulike tilfellene vil lånene være uten sikkerhet, noe som er normen for privat- og forbrukslån. Det at et lån er uten sikkerhet vil si at långiver ikke har noen sikkerhet om låntaker ikke lenger kan betale ned på avdragene, i motsetning til lån med sikkerhet hvor for eksempel hus eller bil pantsettes. I andre tilfeller kan slektninger stille som kausjonister, sikkerhet, for lånene.

FAQ – ofte stilte spørsmål

Hva er egenkapital?

Egenkapital kommer i mange former og fasonger. Helt generelt er den økonomiske funksjonen av begrepet en bedrifts totale verdi av eiendeler, minus bedriftens samlede gjeld. Det finnes hovedsakelig to typer egenkapital, som er innskutt egenkapital og opptjent egenkapital. Innskutt egenkapital er de verdiene eierne selv har satt inn i bedriften. Opptjent egenkapital skapes gjennom overskudd i driften og reinvestering. For de som ønsker å kjøpe sin første bolig, eller etablere sin egen nye bedrift, vil egenkapital ha en helt annen betydning.

Hvor mye egenkapital trenger jeg?

Når du kjøper din egen bolig kommer dette med et krav om minst 15 % egenkapital. Det vil si at minst 15 % av boligens verdi må betales fra din egen lommebok, uten pengene fra boliglånet. Når du starter en bedrift er det også krav om en egenkapital ved start. For et AS vil dette ligge på 30 000 kroner.

Hva gjør jeg om jeg ikke har nok egenkapital til lån?

Du er ikke alene om å lete etter alternative metoder for å dekke kravet om egenkapital. Flere andre har tidligere valgt å søke om forbrukslån for å skaffe seg nok egenkapital. Andre har valgt å ta privatlån hos foretak eller slektninger. Om du starter en bedrift finnes det alternative løsninger, som å anskaffe investorer.

Hvor finner jeg de beste lånene for egenkapital?

Det er mange foretak som tilbyr lån for egenkapital, men det finnes ingen svar på beste alternativ. For å finne det beste foretaket for deg, kan det hjelpe å sammenligne ulike tilbud. Da kan du finne det foretaket med de beste vilkårene for deg og dine behov.