Finansiering

LångivereVurderingLånebeløpRenteEksempelAlderBetalingsanmerkningSøk lån
1
Uno Finans10.000 - 600.000 kr5,00% - 24,4%Eff.rente 10,86%, 300.000
o/10 år, totalt 481.338 kr
20+ årJa, krever sikkerhetSøk nå
* Annonselenke
2
Lendo10.000 - 600.000 kr5,03% - 28,09%Eff.rente 11,19%, 130.000
o/5 år, totalt 167.988 kr
18+ årJa, krever sikkerhetSøk nå
* Annonselenke
3
Zensum20.000 - 600.000 kr5,25% - 29,9%Eff.rente 9,71%, 150.000
o/5 år, totalt 188.160 kr
25+ årNeiSøk nå
* Annonselenke
4
Klikklån10.000 - 70.000 kr13,42% - 52,85%Eff. rente 14,15%, 100.000
o/6 år, totalt 137.120 kr
25+ årNeiSøk nå
* Annonselenke

Finansiering definisjon er i næringslivet det å skaffe seg kapital til et firma sin drift, eller til gjennomføring av ulike prosjekter. Denne finansieringen kan komme fra en rekke ulike kilder, og kan hovedsakelig deles inn i tre kategorier. Den første kategorien kalles for egenfinansiering, hvor der er foretakseierne selv som skyter inn kapitalen. Finansiering kan også skaffes gjennom fremmedfinansiering i form av lån. Den siste kategorien er selvfinansiering, hvor drift og nye investeringer finansieres gjennom bedriften sitt egne overskudd. Finansiering kommer også i andre modeller, som innsatsstyrt finansiering som blir brukt i sykehusdrift.

Finansiering er selvfølgelig ikke begrenset til denne definisjonen, og kan ha en ulik betydning for alle. Finansiering kommer i ulike former. En bonde kan for eksempel trenge finansiering av traktor til bondegården sin, og senere trenge finansiering av båt registrert i skipsregisteret til fritidslivet. Finansiering av båt her vil da ikke være til videre drift av bedrift, noe finansiering av traktor vil være. Investering og finansiering går ofte hånd i hånd. En traktor vil være en investering til en mer effektiv drift av bondegården fremover. I slike tilfeller vil ofte potensielle foretak og banker være mer medgjørlige til utlån og finansiering.

I disse to tilfellene vil det ofte kreves en fremmedfinansiering, finansiering lån, for å få gjennom et nytt innkjøp av traktor eller båt. Mens finansiering av traktor går mot en bedrift, går finansiering av båt som forbruksfinansiering. Forbruksfinansiering er også et begrep med mange betydninger. Generelt kan man si at dette fungerer som en type finansiering hvor banken eller foretaket ikke stiller krav til sikkerhet eller hva pengene blir brukt til. Uten sikkerhet kommer frie retningslinjer om hva pengene går til.

Finansier din bedrift 2024

Når vi snakker om finansiering, snakker vi som oftest om finansiering bedrift. Dette kan være under oppstart, innvestering, drift, eller under store prosjekter. Finansiering oppstart bedrift er det de fleste søker etter. AS finansiering er også en mulighet, da avgiftene ved oppstart av et AS kan være høye. Det å skaffe seg tilstrekkelig med finansiering kan være kritisk for en bedrift i oppstartsfasen. Det finnes mange ulike måter å skaffe seg denne finansieringen på, som du kan se nedenfor.

Selv med alle de ulike mulighetene er det likevel ikke alle bedrifter som får finansiering hos de tradisjonelle bankene. I slike tilfeller er det flere som velger å gå til private foretak, som gir finansiering uten sikkerhet og ikke stiller krav til hvilke formål pengene går til. Husk på at slike lån ofte kommer med høyere renter enn ordinære lån med sikkerhet. Det finnes i tillegg et par andre muligheter for å skaffe seg tilstrekkelig eller delvis finansiering.

Egenkapital

Før man starter en bedrift er det en fordel å ha bygget opp en god egenkapital selv, slik at bedriften har noe å vokse fra. De aller første avgiftene og regningene må ofte bli finansiert via en egenkapital, før eventuelle overskudd er tjent opp.

Partnere

Det er ikke alltid man trenger å grunnlegge et enkeltmannsforetak. Å ha en partner i bedriften er en alternativ måte å skaffe seg nok egenkapital og ressurser for å etablere en bedrift. To partnere i en bedrift trenger heller ikke å være like aktive i beslutningene som blir gjort.

Crowdfunding

Crowdfunding er en type finansiering som har vokst stort de siste årene. På denne måten markedsføres en idé for den generelle befolkningen, i håp om at nok mennesker har lyst til å støtte din idé og bedrift gjennom donasjoner – gjerne mot en del i firmaet eller andre goder.

Offentlige støtteordninger

For norske gründere finnes det en mengde støtteorganisasjoner som gjerne hjelper dem på vei. Mange som sitter på en god idé sender inn søknader til blant annet Forskningsrådet eller Innovasjon Norge for støtte til etablering og videre forskning.

Privat støtte

Selv om banken ikke er interessert i dine forretningsideer, betyr det ikke at andre ikke er det. Om et annet privat foretak er interessert i bedriften din kan den støtte med nødvendig kapital – ofte mot å gå inn som deleier og inn i styret.

Venturekapital

Hvis en bedrift har et stort vekstpotensial skal man ikke se bort ifra at et ventureselskap vil hjelpe til i etableringsfasen. Slike selskaper hjelper ikke bare til med penger; man kan også få nye nettverk og sterk kompetanse fra noen som har vært i markedet i lang tid.

Finansier båt, bolig og bil

Med mindre det er snakk om for eksempel en firmabil, vil finansiering av båt, bolig og bil bli sett på som forbruksfinansiering. En generell forbruksfinansiering kommer som oftest uten sikkerhet og uten krav om hva pengene blir brukt til. Renten blir derfor litt høyere enn ordinære lån. Lånesummene ligger som oftest på beløp fra et par tusen opptil 600 000 kroner. For å finne det beste forbruksfinansiering kan man teste ut en uforpliktende lånesøknad. Da kan du søke om og sammenligne ulike typer finansiering 24 timer i døgnet, for å se hvilke muligheter du har på markedet. Om du videre er usikker på hva slags finansiering du trenger, kan du bruke et hjelpemiddel som en lånekalkulator for å se et omtrentlig månedsbeløp.

Det finnes i tillegg flere ulike låneformer som retter seg direkte inn på det du ønsker å søke om finansiering til. Finansiering billån, som Tesla finansiering, finnes i mange ulike kategorier. Finansiering Tesla kan for eksempel løses ved å ta et grønt billån for elbiler; et av bil finansiering med lavest rente.

Søk finansiering

Det finnes en rekke ulike tilbydere innen finansiering, som Cresco finansiering, City Finansiering AS, Santander finansiering, Bilia finansiering, AC finansiering, IKEA finansiering og mange andre. Når det finnes så mange ulike kilder for finansiering er det ikke rart mange blir forvirret. Noen velger derfor å gå til en kilde de er kjent med, som DNB finansiering. I enkelte tilfeller kan dette være det beste, mens i andre tilfeller går søkeren i tap. Når man leter etter potensielle kilder til forbruksfinansiering burde man være ekstra forsiktig. Det kan være lurt å sammenligne ulike aktuelle alternativer, slik at man får den finansieringen som passer best for den aktuelle situasjonen.

FAQ – ofte stilte spørsmål

Hva er finansiering?

Finansiering er i korte trekk anskaffelsen av penger for å starte opp og drifte en bedrift. Det finnes hovedsakelig tre typer finansiering; egenfinansiering, selvfinansiering og fremmedfinansiering. Fremmedfinansiering er vanlig når det er snakk om finansiering til privat bruk. Dette er som oftest en type forbruksfinansiering, hvor du låner uten sikkerhet og ikke har krav om å oppgi hva pengene skal brukes på.

Hvordan kan jeg finansiere bedriften min?

Det mest gunstige valget for mange er å få en bank, eller eventuelt en investor, til å finansiere fremtidsplanene til bedriften. I andre tilfeller er det ingen banker som er villige til å risikere penger på bedriften, og da må man ty til andre metoder. Noen velger å ta opp forbrukslån, eller finne alternative måter til finansiering. Crowfunding, offentlige støtteordninger og privat støtte er eksempler på alternative løsninger.

Hvordan kan jeg finansiere en båt, bolig, eller bil?

Finansiering av bil, bolig, og båt krever en forbruksfinansiering, med mindre det er til en bedrift. I disse tilfellene er det forbruksfinansiering som gjelder. Disse lånene dekker ofte summer opptil 600 000 kroner og kommer uten sikkerhet og krav til hva pengene går til, slik at de kan dekke finansiering bil eller finansiering bolig som egenkapital. Boliglån 100 prosent finansiering via forbruksfinansiering er ikke normalt, og det er ikke mulig med boliglån 100 finansiering eller båtlån 100 finansiering.